Kort og godt om DigiKirka

Vi drømmer om et digitalt kirkebygg, hvor mennesker som søker etter innhold og fellesskap på internett skal finne alt på ett sted. 


Hå kyrkjelege fellesråd eier domenet og drifter sida, men ønsker menigheter innen Den norske kirke velkommen til å levere innhold, og/eller bli aktivt med i utviklingen.